НАЧАЛО

ЗА НАС

ДЕЙНОСТ

КОНТАКТИ

"Етропласт" ООД е фабрика за рецикъл на полимери.

Предметът на дейност на дружеството е рецикъл на полимери и дистрибутиране на редовни материали (полиетилен, полипропилен, полистирен и поливинилхлорид).

В бизнесплана за развитие на фирмата е заложена програма за разширяване на дейността й, включваща рецикъла и преработката на силно замърсени и бавно деструктиращи полимерни продукти, които имат застрашаващо действие за околната среда.
Дружеството разполага с линия за щрангово гранулиране с гранулиращ капацитет съобразно с вида на преработвания полимер (полиолефини - HDPE, LDPE. PP; полистирен; поликарбонат; полиамид; поливинилхлорид) в рамките на 80-100 кг/час. Подготовката на материала преди гранулиране включва предварително разделяне по вид и цвят на полимерите, след което те подлежат на смилане в мелници от роторен тип и последващо изпиране и сушене на получената млянка.


Те са бавно деструктиращи и заплашват да затрупат живота ни с отпадъци!